Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Wynajem namiotów w aspekcie imprezy masowej

Wynajem namiotów na imprezy masowe!


Zauważa się, że przepisy prawa nie określają pojęcia impreza. Większość określeń, które odszukamy w literaturze przedmiotu nazywa imprezę, formą spotkania uczestników, jednorazowego lub powtarzającego się, wypełnionego treściami programowymi dotyczącymi sportu, rekreacji, turystyki, zabaw ruchowych, a także kulturalnej rozrywki. Wtedy dobrym rozwiązaniem okazuje się być wynajem namiotów http://www.wynajem-namiotow.com.pl/. Jest to płatna impreza masowa bądź sportowa oraz mecz piłki nożnej, która ma swoje miejsce na stadionie lub w innym miejscu będącym poza budynkiem i liczy ponad tysiąc osób. Jeżeli odbywa się w hali, liczba uczestników wynosi ponad 300 osób. Do imprez masowych według ustawy nie zaliczają się: festyny, zamknięte zabawy pracownicze, widowiska teatralne, koncerty organizowane w szkołach, kinach, bibliotekach oraz olimpiady niepełnosprawnych.


Kluby sportowe od 1 sierpnia 2009 roku mają prawo do stosowania zakazów wstępu osób, które dopuściły się naruszenia regulamin obiektu na okres do dwóch lat. Zakazy te nazwane klubowymi były do tej pory stosowane w praktyce, lecz nie posiadały wyraźnej podstawy prawnej w przepisach ustawowych. Była to jedna z najbardziej wzbudzających kontrowersje kwestii, o której dyskutowano w toku procesu legislacyjnego. Ostatecznie od wydanego zakazu klubowego przysługuje odwołanie do spółki Ekstraklasa S.A. Nowe przepisy wdrażają też kategorię imprezy masowej podwyższonego ryzyka, podczas takiej uroczystości, której parametry bezpieczeństwa zostają zaostrzone. O tym, jaki impreza ma charakter i czy posiada podwyższone ryzyko decyduje komendant powiatowy, rejonowy lub miejski policji. Coraz więcej osób decyduje się jednak na wynajem namiotów. Impreza masowa wiąże się z zaistnieniem dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza ta jest organizowana. Z powodu potencjalnego zagrożenia i koniecznego działania prewencyjnego, przewidziano wiele wymogów, jakie muszą być spełnione przez organizatorów, aby taka impreza mogła się odbyć. Zasady mówiące o organizowaniu oraz przeprowadzaniu imprez masowych jak również obowiązki bądź uprawnienia organizatora określa Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych . Zgodnie z obowiązującym prawem imprezą masową jest impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa. Ponadto uznanie imprezy za masową uzależnione jest od jej charakteru, a jej duża skala zależy przede wszystkim od liczby zapewnionych przez organizatora miejsc, również w aspekcie wynajem namiotów.


W rozumieniu ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych , imprezą taką jest impreza artystyczno-rozrywkowa, masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez: organizowanych w licznych miejscach jak teatry, bądź opery, operetki, czy filharmonie, kina, poza tym muzea, biblioteki, domy kultury i galerie sztuki lub w innych podobnych obiektach, planowanych w szkołach oraz placówkach oświatowych przez osoby zarządzające tymi szkołami i placówkami, organizowanych, w ramach współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży, sportowych organizowanych dla poszczególnych sportowców niepełnosprawnych sportu powszechnego o funkcjonującym charakterze rekreacji ruchowej, ogólnodostępnym raz nieodpłatnym, organizowanych na terenie otwartym, zamkniętych organizowanych przez pracodawców dla ich pracowników czy o ile rodzaj imprezy odpowiada przeznaczeniu obiektu czy terenu, gdzie ma się ona odbyć.


Wśród rodzajów imprez masowych znajduje się również impreza artystyczno-rozrywkowa. Przedsięwzięciem takim jest impreza artystyczna bądź rozrywkowa mająca odbywać się w określonych miejscach: na stadionie, bądź w obiekcie niebędącym budynkiem czy też na terenie, który umożliwia zrealizowanie imprezy masowej, na których liczba zapewnionych przez organizatora miejsc, ustalona jest w sposób zgodny z przepisami prawa budowlanego i przepisami, które dotyczą ochrony przeciwpożarowej, gdzie wynosi ona jednak nie mniej niż 1000, w hali sportowej bądź w innym budynku, który umożliwia przeprowadzenie poszczególnej imprezy masowej, gdzie liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla licznych osób, ustalona zostaje na podstawie przepisów prawa budowlanego, jak również z przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, która wynosi nie mniej jednak niż 500. Warto o tym pamiętać, jeżeli decydujemy się na wynajem namiotów.


Najbardziej uznawanymi formami imprez masowych są imprezy sportowe. Należy przez to rozumieć wydarzenia sportowe, które organizuje się w celu współzawodnictwa sportowego lub rozpowszechniania kultury fizycznej, realizowane na: stadionie lub w innym obiekcie, który nie jest budynkiem, na którym liczba przeznaczonych przez organizatora miejsc dla osób, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami dotyczącymi ochrony przeciwpożarowej, jest nie mniejsza niż 1000, a mówiąc o hali sportowej lub innym budynku pozwalającym na przeprowadzenie imprezy masowej nie mniej niż 300, terenie dającym możliwość przeprowadzenia imprezy masowej, na którym liczba zapewnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000. Mecz piłki nożnej również jest imprezą masową, gdzie stawia się również na wynajem namiotów. Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych określa mecz jako wydarzenie sportowe, które ma na celu współzawodnictwo w piłce nożnej, realizowane na stadionie lub w innym obiekcie sportowym, gdzie liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób, jest zgodna z przepisami prawa budowlanego oraz przepisami obejmującymi ochronę przeciwpożarową i wynosi nie mniej niż 1000.


Ustawa prognozuje rozbudowany system zbierania oraz dystrybuowania danych osobowych, który ma w swoim założeniu umożliwić kontrolowanie bądź usuwanie najbardziej niebezpiecznych widzów. Organizujący imprezę mają zatem obowiązek wyposażyć stadiony w zgodny między sobą elektroniczny system rozpoznający osoby, a jednocześnie służący również do sprzedaży biletów. Systemy te powstaną zgodnie z ustalonymi zasadami wyznaczonymi przez spółkę Ekstraklasa S.A. Do sprzedania biletu na mecz piłki nożnej może dojść po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dotyczy to również małoletnich poniżej 18 roku, natomiast małoletni mający mniej niż 13 lat mogą przebywać na stadionie jedynie pod opieką dorosłych. Bilety będą mogły być sprzedawane wyłącznie na miejsca siedzące, jeżeli chodzi o wynajem namiotów. Służby porządkowe mają również prawo dokonywać sprawdzania bagaży widzów. Mogą tez zakazać wstępu osobie posiadającej ważny bilet, jeżeli została ona ukarana zakazem stadionowym krajowym bądź zagranicznym z powodu dopuszczenia się przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi publicznemu. Nie zostanie wpuszczona na imprezę osoba, która nie będzie się zgadzała na kontrolę poszczególnych służb ochroniarskich, jak i również będąca pod widocznym wpływem alkoholu czy innych środków odurzających. Warto wiedzieć o tych uwarunkowaniach, jeżeli chodzi o wynajem namiotów. Dodatkowo porządkowy może odmówić wejścia każdej osobie, która zachowuje się w sposób agresywny i osobie posiadającej broń czy niebezpieczne narzędzia. Dla wyjątkowo niebezpiecznych awanturników stadionowych przewidziano również karę pozbawienia wolności od dwóch do sześciu lat. Również dla organizatora jest przewidziana surowa kara, w przypadku gdy złamał zasady bezpieczeństwa. Na przykład za organizację imprezy bez niezbędnego pozwolenia czy niezgodnie z przepisami ustawowymi. Wynosi ona od sześciu miesięcy pozbawienia wolności. A więc dokładnie tyle samo, co za czyn polegający na spowodowaniu niebezpieczeństwa dla zdrowia oraz życia ludzi lub mienia o ogromnych rozmiarach.

Zobacz również: