Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Wymiana akumulatorów trakcyjnych

Wymiana akumulatorów trakcyjnych, czyli o tym co należy wiedzieć posiadając samochody


Przenośniki taśmowe stosowane są bardzo powszechnie stosowane w przemyśle. Znaleźć je można między innymi w: zakładach produkcyjnych – służą do transportu produktów na kolejnych etapach produkcji oraz na przykład selekcji surowców, kopalniach – wykorzystywane są do ciągłego transportu surowców i kruszyw oraz załadunku pojazdów transportowych oraz magazynach – dzięki nim jest łatwe przenoszenie i sortowanie towaru. Warto również stawiać na wymianę akumulatorów trakcyjnych.


W wielu miejscach można będzie spotkać przenośniki taśmowe. Bez nich praca w wielu firmach byłaby niemożliwa. Dawniej trzeba było wszystko przenosić ręcznie, ale obecnie można sobie pomóc i wykonać więcej pracy w krótszym czasie. To, dlatego zainteresowanie przenośnikami taśmowymi jest tak bardzo duże. Jeśli kiedykolwiek lecieliśmy samolotem to zapewne widzieliśmy, że do samolotu przewożone są bagaże. Do samolotu transportowane są przenośnikami taśmowymi. Jest to sposób bardzo łatwy i praktyczny. Można w krótkim czasie załadować bagaże i możemy lecieć tam gdzie chcemy, ma to również zastosowanie, jeżeli chodzi o wymiana akumulatorów trakcyjnych http://janczewski.eu/oferta/wozki-do-wymiany-baterii/. To jeden z przykładów praktycznego wykorzystania tego prostego urządzenia. Pracując w tak trudnych warunkach jak na lotnisku trzeba zastosować takie materiały, które będą trwałe. W przypadku większych ciężarów taśma wykonana jest z gumy. Jest wtedy odporna na warunki atmosferyczne i bagaże się po niej nie ślizgają. 


Takie same przenośniki taśmowe można spotkać w kopalniach. Dzięki temu nie trzeba stosować transportu w postaci samochodów tylko cały urobek na powierzchnie przedostaje się przenośnikami taśmowymi. Muszą one być bardzo wytrzymałe i muszą przenosić bardzo duże ciężary. Ich długość też jest bardzo duża, dlatego napęd musi być mocny żeby sobie z tym poradzić. Dzisiaj bez większych problemów będzie można kupić dokładnie takie przenośniki taśmowe, jakie są nam potrzebne, jeżeli chodzi o wymiana baterii trakcyjnych. Wystarczy tylko skontaktować się z firmą, która dopasuje ofertę do naszych potrzeb. Przenośniki taśmowe można w łatwy sposób konfigurować tak żeby miały odpowiednią długość czy szerokość. Największa szerokość może osiągnąć dwa metry, a zatem w jednej chwili może być transportowane bardzo dużo towaru. Trzeba wykorzystywać różne uradzenia żeby można było sobie ułatwić pracę. W tym przypadku jak najbardziej się to sprawdza i trudno byłoby sobie teraz wyobrazić wiele gałęzi przemysłu bez przenośników taśmowych. Są trwałe, wytrzymują pracę bez względu na to, w jakich warunkach mają pracować. Można powiedzieć, że mają tylko same zalety. 


Dokonując wymiany akumulatorów trakcyjnych nie zapominajmy, że w konstrukcjach przenośników taśmowych z powodzeniem wykorzystywane są nowe technologie i materiały. Doskonalone są główne podzespoły przenośników. Równolegle rozwijane są metody i narzędzia obliczania przenośników, co służy wszechstronnej analizie wpływu parametrów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych na pracę przenośnika taśmowego. Obecnie można projektować przenośniki coraz lepiej dostosowane do zadań eksploatacyjnych i o mniejszym zużyciu energii. Jest to istotne zwłaszcza w przypadku dużych

systemów transportowych oraz przenośników dalekiego zasięgu, których jednostkowe projekty

pozwalają na większą swobodę w zakresie doboru podzespołów i ich konfiguracji nakierowanej również na wymiana baterii trakcyjnych. Porównania kosztów dowodzą jednak, że transport przenośnikami taśmowymi jest w takich warunkach tańszy od szynowego i drogowego. Z tego względu, w ostatnich latach, w różnych częściach świata, oddano do użytku lub jest w budowie kilkanaście długich, przenośnikowych tras węglowych. Przenośniki dla górnictwa węgla brunatnego. Aktualny stan techniki w zakresie transportu taśmowego oraz poziom zużycia energii przez napędy główne przenośników stosowanych w polskich kopalniach węgla brunatnego obrazują wyniki pomiarów współczynnika ruchu głównych. Jednym z najprostszych sposobów wyznaczenia tego współczynnika jest pomiar czasu swobodnego wybiegu przenośnika, jeżeli chodzi o wymianę baterii trakcyjnych. Możliwe kierunki modernizacji mających na celu obniżenie energochłonności transportu

taśmowego najlepiej obrazują wyniki wielowariantowych analiz. Wykorzystując dokładną

metodę obliczeń oporów ruchu (oporów jednostkowych), oprogramowaną w autorskim

programie QNK-TT wykonano serie eksperymentów numerycznych dla poziomo usytuowanego

przenośnika nadkładowego o długości 2 km i wydajności 6000 m3/h. Badania te i wytypowania głównych kierunków usprawnień nakierowanych na wymianę akumulatorów trakcyjnych. Z przykładowych obliczeń wynika, że w przypadku zastosowania w miejsce przenośnika

standardowego wariantu optymalnego średnie opory ruchu przypadające na pojedynczy

zestaw krążnikowy w cięgnie górnym spadają z 161,4 N do 74,8 N. Największe efekty

uzyskuje się redukując dwie największe składowe tych oporów: opór toczenia taśmy po

krążnikach (spadek z 49,8 N do 34,5 N) oraz opór obracania krążników (spadek z 40,7 N

do 19,4 N). Wykorzystując wszystkie możliwe usprawnienia można doprowadzić do

zmniejszenia obliczeniowego współczynnika oporów głównych (przy temperaturze pracy

15°C) z poziomu f = 0,026 (przenośnik standardowy) do poziomu f = 0,0123 (przenośnik

optymalny). Warto zwrócić uwagę, że jednym z parametrów konstrukcyjnych przenośnika

wpływających istotnie na wielkość oporów ruchu jest wielkość kąta niecki w cięgnie

górnym. Zmniejszenie kąta niecki z 45° do 35° daje w efekcie obniżenie oporów ruchu

cięgna górnego o ok. 9,6%.


Wiąże się to jednak ze zmniejszeniem nominalnego przekroju strugi urobku, a zatem pojawia się problem wydajności przenośnika. Można wówczas zrekompensować wpływ mniejszego kąta niecki zwiększeniem prędkości taśmy. Przyszłościowym rozwiązaniem dającym dobre efekty zmniejszenia energochłonności napędu przenośnika mogą być inteligentne zestawy krążnikowi. Warto również pamiętać o wymianie akumulatorów trakcyjnych.


Ciekawostką jest, że górne zestawy przegubowe podwieszone są na elastycznych elementach, co powoduje, że cały zestaw stosownie do załadowania cięgna górnego transportowanym urobkiem zmienia kąt niecki (mały kąt niecki ok. 30° dla taśmy załadowanej w niewielkim stopniu i duży kąt niecki do 45° przy pełnym załadowaniu). Wnioski z tych wyników obliczeń wykorzystano do wstępnego studium możliwości zastosowania przenośników dalekiego zasięgu do transportu węgla brunatnego z projektowanych wyrobisk odkrywkowych do istniejących elektrowni, wykonanego w ramach programu.

Zobacz również: