Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

System zarządzania kancelarią

System zarządzania kancelarią, czyli doba cyfryzacji


Realizacja wszystkich zleceń ma przebiegać w sposób jak najbardziej automatyczny oraz zgodnie z urzędowymi procedurami administracyjnymi, zgodnymi z myśleniem i wytycznymi Unii Europejskiej. W ramach tego rodzaju struktury wewnątrz urzędu bardzo istotnym aspektem e-administracji jest zagwarantowanie przystosowanej do klienta komunikacji elektronicznej oraz bardzo sprawnej wymiany danych między różnymi instytucjami. Wtedy warto jest postawić na system zarządzania kancelarią http://mecenasit.pl/kancelarie/.


Konieczna jest tutaj wielooperacyjność, czyli najprościej mówiąc zdolność pracy pomiędzy różnymi, odpowiednimi systemami informatycznymi przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższego z możliwych poziomów bezpieczeństwa. Przy całej e-Administracji można wyróżnić kilka powiązań między sobą, które w ramach tej nowej wersji administracji mają być działające dzięki przeszczepieniu na ich grunt nowoczesnych technologii oraz umożliwić prosty dostęp elektroniczny, powiązanie obywatel-urząd, przedsiębiorca-urząd,

usługodawca-urząd, urząd-urząd oraz kadry urzędu.


Przedstawiając system zarządzania kancelarią miejmy na uwadze, że rewolucja informacyjna zaowocowała wieloma pozytywnymi zmianami, jak produkcja książek, prasy, dostępność do różnych form życia kulturalnego dzięki sieci kin, telewizji, radiofonii, stała się nieporównywalna z okresem poprzednim. Nowa jakość informacji oznacza też szybszy rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, naukowy, ułatwia proces edukacji i pracy. Jednocześnie agresja informacyjna, czyli narzucanie swojej wizji świata, interpretacji wydarzeń, stała się dominująca. Dystans między państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się dramatycznie rośnie, te drugie nie mają szans na współzawodnictwo w podziale światowej przestrzeni komunikacyjnej, ich dostęp do baz danych jest niewielki, co pogłębia zapaść cywilizacyjną. Władza przesuwa się z tradycyjnych podmiotów życia politycznego na te siły, które dysponują informacją, szybkością jej przetwarzania. Zatem należy postawić na system zarządzania kancelarią.


Międzynarodowe korporacje finansowo-przemysłowe funkcjonują dzięki nowemu systemowi komunikowania ponad granicami, mogą jednocześnie dokonywać setek tysięcy różnorodnych transakcji.

Występuje również ogrom możliwych rozwiązań dla licznych problemów w ramach zróżnicowanych systemów e-government. Jest to ciągły proces doskonalenia jakości rządzenia oraz świadczenia usług administracyjnych poprzez całkowite przekształcanie relacji wewnętrznych jak również zewnętrznych z wykorzystaniem Internetu a także nowoczesnych środków komunikacji.


Należy jednocześnie zauważyć, że Kodeks cywilny nie posługuje się wprost pojęciem formy elektronicznej. Kategoria ta została wyodrębniona na zasadzie teoretycznej analizy prawnej przez naukę prawa cywilnego i jest kwalifikowana jako ekwiwalent formy pisemnej, czyli formy pierwszego stopnia. W przeciwieństwie do rozwiązań właściwych dla prawa prywatnego implementacja formy elektronicznej na grunt prawa publicznego miała charakter bezpośredni i definicyjny.

Zobacz również: