Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Jak działają instalacje gaśnicze i gdzie się je stosuje?

Zadaniem stałych instalacji gaśniczych jest automatyczne wykrywanie oraz szybkie sygnalizowanie o nim. Składają się z nazywanych popularnie stałych urządzeń gaśniczych. Co ważne, wszystkie tego rodzaju urządzenia są programowane we właściwy sposób. Umożliwia on w pełni automatyczny i samoczynny start niezbędnej w czasie pożaru akcji gaśniczej. Instalacje gaśnicze http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html mają kilka rodzajów, a ich montaż zależny jest miejsca. Jakie są to rodzaje i gdzie należy je instalować?


Stałe instalacje gaśnicze – gazowe i wodne

Najpowszechniejsze stałe instalacje gaśnicze to instalacje gazowe i wodne. Wyróżniają się na tle innych przede wszystkim szybkością reakcji na występujący pożar. Co równie ważne, są one najbardziej bezpieczne dla środowiska naturalnego. Instalacje gaśnicze wodne i gazowe instalowane są zależnie od rodzaju i potrzeb danego obiektu. Te zasilane gazami wyróżniają się przede wszystkim wcześniej wspomnianą szybką reakcją oraz względnym bezpieczeństwem dla ludzi znajdujących się wewnątrz obiektu. Warto także podkreślić, że stałe instalacje gaśnicze gazowe pozostają bezpieczne również dla urządzeń znajdujących się w tym obiekcie.


Najistotniejszą cechą wyróżniającą instalacje gaśnicze gazowe jest bezpieczeństwo ich działania dla środowiska – mówimy tu o tzw. zerowym potencjale niszczenia warstwy ozonowej. Możemy zatem w zupełnie bezpieczny sposób stosować je do gaszenia sprzętów elektronicznych pozostających pod wysokim napięciem. Wśród zalet warto wymienić fakt, że gazy nie tworzą zabrudzeń ani osadów po ich ewentualnym uruchomieniu w razie potrzeby. Są także stosunkowo tanie w instalacji i nie generują wielkich kosztów obsługi, a kolejnym plusem jest niewielka przestrzeń, która potrzebna jest do ich prawidłowego zamontowania i późniejszego działania.


Stałe instalacje gaśnicze – zastosowanie

Nie zawsze jest tak, że samodzielnie możesz podjąć decyzję o rodzaju instalacji gaśniczej, którą zamontujesz. Musisz zapoznać się dokładnie z obowiązującym prawem i dowiedzieć się nie tylko, która będzie najlepsza, ale którą jesteś zobowiązany mieć w swojej firmie. Postępowanie w tej sprawie w całości reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 2006 r.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 21 kwietnia 2006 roku ustala obowiązek instalacji stałych urządzeń gaśniczych. Co do zasady, zgodnie z wyżej wymienionym obowiązującym prawem, stałe instalacje gaśnicze obowiązkowo muszą być zainstalowane w archiwach (które ustala Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych), a także muzeach i zabytkowych budynkach (które wyznacza z kolei Generalny Konserwator Zabytków). Stałe instalacje gaśnicze mają obowiązek montować także wszystkie ośrodki elektronicznego przewarzania danych o znaczeniu krajowym. To ciągle nie wszystko, co musisz na ten temat wiedzieć. Wcześniej wspomniane rozporządzenie mówi także, że w strefach pożarowych i w pomieszczeniach, w których zainstalowane stałe instalacje gaśnicze gazowe lub wodne, obowiązkiem jest zapewnienie bezpieczeństwa dla ludzi, którzy tam przebywają. Co jednak najważniejsze, stałe instalacje gaśnicze muszą spełniać normy bezpieczeństwa obowiązujące w naszym kraju.

Zobacz również: