Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Instalacje tryskaczowe

Instalacje tryskaczowe to rozwiązanie, które wyróżnia się samodzielnym rozpoczęciem działania na skutek zareagowania na ciepło pochodzące z pożaru. W takiej sytuacji instalacje tryskaczowe nie tylko rozpoczynają proces gaszenia pożaru, ale także alarmują właściwy, ustanowiony wcześniej punkt straży pożarnej.


Instalacje tryskaczowe http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-wodne.html – co to takiego?

Przede wszystkim instalacje tryskaczowe są urządzeniami wbudowanymi na stałe. Są w pełni zautomatyzowane. Ich przeznaczeniem i rolą jest reagowanie na pożar i jego gaszenie. Środek gaśniczy - w tym wypadku: woda – jest podawany ze stałych źródeł zasilania. Instalacje tryskaczowe są do nich podłączone trwale.


Instalacje tryskaczowe to dość powszechnie od wielu lat stosowane zabezpieczenie przeciwpożarowe. Stosuje się je z powodzeniem w budynkach. Wytyczne ich stosowania i montażu można znaleźć w normie PN-EN 12845 „Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe – Projektowanie, instalowanie i konserwacja”.


Instalacje tryskaczowe to samoczynny system gaśniczy, którego zadaniem jest wykrycie pożaru w jego początkowej fazie, a następnie nie tylko automatyczne rozpoczęcie procesu gaszenia pożaru wodą, ale także przekazanie informacji wcześniej wybranej i ustalonej jednostce straży pożarnej. Instalacje tryskaczowe wykorzystują zasadę selektywnego gaszenia. Oznacza to, że włączają się tryskacze nie w całym budynku, a jedynie te bezpośrednio nad miejscami zagrożonymi pożarem. Zaletą instalacji tryskaczowej jest stosunkowo szybko osiągana ponowna gotowość operacyjna po przeprowadzonej akcji gaśniczej.


Instalacje tryskaczowe – zasada działania tryskacza

Tryskacz, który jest prawidłowo zamontowany i pozostaje w gotowości do działania, pozostaje zamknięty poprzez szklaną ampułkę wypełnioną kolorową cieczą. Gdy wzrasta temperatura powietrza w pomieszczeniu, ciecz zawarta w ampułce zwiększa stopniowo swoją objętość. Jeśli temperatura robi się wysoka, ciecz przez swoją objętość rozrywa ampułkę i w ten sposób tryskacz otwiera się, a instalacje tryskaczowe przechodzą do działania. W instalacji znajduje się woda gaśnicza pod sporym ciśnieniem, która w tym momencie trafia na deflektor tryskacza, a ten rozprowadza ją równomiernie nad ogniskiem pożaru. Wystarczy kilka tryskaczy w jednym pomieszczeniu, by instalacje tryskaczowe działały skutecznie i efektywnie gasiły pożary w danym obiekcie, ograniczając szkody wyrządzone przez ogień do minimum. Aby tryskacz był gotowy do działania, po pożarze należy otwarty tryskacz wymienić na nowy.


W zależności od temperatury, kolor cieczy w ampułce może być pomarańczowy, czerwony, żółty, zielony i tuż przed wybuchem – niebieski.


Instalacje tryskaczowe – zastosowanie

Ze względu wykorzystywaną wodę, instalacje tryskaczowe nie mogą być montowane w obiektach, w których przetrzymywane są urządzenia elektryczne oraz w miejscach, gdzie pozostają gromadzone cenne dane, jak np. archiwa czy muzea. Niemniej z powodzeniem instalacje tryskaczowe można wykorzystać m.in. w elektrociepłowniach, przenośnikach, lakierniach, rafineriach i zbiornikach paliw, transformatorach, zakładach utylizacji odpadów czy przemyśle drzewnym. Krótko mówiąc – instalacje tryskaczowe sprawdzą się wszędzie tam, gdzie obecność wody nie wyrządzi większej szkody niż działanie ognia.

Zobacz również: