Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Druk fleksograficzny a podpis elektroniczny

Druk fleksograficzny to sprzedaż za pomocą idei podpisu elektronicznego, która jest idealnym rozwiązaniem w dobie dzisiejszego postępu technicznego


Definicja bezpiecznego podpisu elektronicznego zawiera odniesienie do bezpiecznego urządzenia służącego do złożenia podpisu elektronicznego, które to należy odróżnić od urządzenia służącego do składania podpisu elektronicznego. Skutkuje to tym, że pierwsze z nich powinno spełniać dodatkowe wymagania, które to są określone w ustawie, czyli nie tylko umożliwiać złożenie podpisu bądź poświadczenia elektronicznego przy określonym wykorzystaniu danych służących do składania przedstawianego podpisu, ale również uniemożliwiać pozyskiwanie danych służących do składania podpisu czy poświadczenia elektronicznego. Pracując z druk fleksograficzny http://www.atriapolska.pl/ podpis elektroniczny będzie dużym ułatwieniem.


Poza tym nie może zmieniać danych, które mają zostać podpisane lub poświadczone elektronicznie oraz powinno umożliwiać przedstawienie tych danych osobie składającej podpis elektroniczny przed chwilą jego złożenia i gwarantować że złożenie podpisu będzie poprzedzone wyraźnym ostrzeżeniem, że kontynuacja operacji będzie równoznaczna ze złożeniem podpisu elektronicznego oraz zapewniać łatwe rozpoznawanie istotnych dla bezpieczeństwa zmian w urządzeniu do składania podpisu czy poświadczenia elektronicznego wykonując druk fleksograficzny.


Pozwala zaoszczędzić czas oraz uniknąć nadmiaru formalności związanych ze stawieniem się w określonych urzędach. Duże ułatwienie stanowią zmiany wprowadzone do k.p.a., które umożliwiają składanie podań sygnowanych bezpiecznym podpisem elektronicznym. Warto zaznaczyć, że podanie złożone do urzędu drogą elektroniczną będzie ważne jedynie wtedy, gdy zostanie przesłane za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej urzędu w systemie e - PUAP bądź innego systemu administracji elektronicznej.


W odniesieniu do druk fleksograficzny nie należy zapominać, że rozpatrując wszelkie zagadnienia dotyczące podpisu elektronicznego, należy pamiętać, że taki podpis jest deklaracją tożsamości autora złożony w formie elektronicznej pod danym dokumentem. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych środków technicznych jest on jednoznacznie związany z dokumentem i autorem, jest on tym samym bardzo trudny do sfałszowania. Zaznacza się, że związek podpisu elektronicznego z podpisującym ma charakter sztuczny oraz wyłącznie logiczny, a podpis taki może być złożony przez inną osobę, jeśli ta wejdzie w posiadanie danych służących do jego składania. Warto również odnotować odmienność środowiska, w ramach którego funkcjonują obydwa podpisy. Podpis własnoręczny funkcjonuje w ramach środowiska materialnego, podczas gdy podpis elektroniczny z założenia stanowi narzędzie służące uwierzytelnianiu określonych czynności przez inicjowane elektronicznie działania algorytmiczne. Technologia stosowania podpisu elektronicznego bazuje na kryptograficznej metodzie kodowania danych, wykorzystującej pary tak zwanych kluczy asymetrycznych, klucz prywatny i klucz publiczny. Pojęcie takie jak pieczęć elektroniczna jest zdefiniowane w nowej ustawie o podpisach elektronicznych.


Taki mechanizm w odniesieniu do druk fleksograficzny znany oraz stosowany od bardzo dawna składany jest nie przez osobę fizyczną, a w imieniu swojej firmy, organizacji bądź urzędu. Jest to otwarta droga do kilku przydatnych zastosowań, tak samo w biznesie jak również w administracji publicznej. Z punktu widzenia pieczęć ma ten sam mechanizm jak i podpis elektroniczny czyli bardzo odpowiednie przekształcenia kryptograficzne robione przy pomocy klucza prywatnego. W związku z czym w odróżnieniu od takiego podpisu kwalifikowanego dysponentem tego akurat klucza może być nie tylko wyłącznie osoba fizyczna, ale również organizacja państwowa. Inaczej mówiąc, taka pieczątka zapewnia nam integralność i autentyczność opatrzonego przez nią dokumentu i są to jedyne funkcje. Taki fakt, że są one naprawdę ściśle ograniczone jest jak najbardziej korzystny dla jasności definicji oraz otwiera szerokie pole do tych zastosowań, w których tego typu podpis kwalifikowany się nie sprawdził. W takim razie pieczęć przyda nam się także zwłaszcza tam, gdzie najpotrzebniejsze jest automatyczne bądź masowe zabezpieczanie autentyczności lub integralności dokumentów elektronicznych. Ten podpis zakwalifikowany nie sprawdza się jednak w tych zastosowaniach dlatego, iż obiecane przez niego powiązanie z osobą fizyczną i bardzo silna funkcja niezaprzeczalności z tymi celami stoją w konflikcie. Na tej specjalnej pieczątce elektronicznej zyskuje się w szczególności fakturę elektroniczną, do której podpis kwalifikowany pasuje tak samo dobrze jak inne poświadczenie notarialne do faktur papierowych czyli prawie wcale. Nie zmienia to faktu że, pieczęć elektroniczna jest już od dawna zastosowana w Polsce, na tyle że nie była wprost zdefiniowana w owych przepisach. Postacią pieczęci jest tak zwany podpis składany certyfikatem.

Zobacz również: