Nowinki w rozporządzeniach prawnych i podatkowych

Co oznacza ubezpieczenie niskiego wkładu własnego przy kredycie mieszkaniowym?

Gdy starasz się o kredyt mieszkaniowy, istnieje wiele zapisów prawnych, których istnienie może cię zaskoczyć. Jednym z nich z pewnością jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Na pewno zastanawiasz się nie tylko, co to właściwie znaczy, ale przede wszystkim, czy takie działanie jest w ogóle zgodne z polskim prawem? Okazuje się, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego http://mazuriwspolnicy.pl/unww-mbank/ sprawia, że zmienia się wysokość kredytu. Niestety, na niekorzyść klienta.


Jak dotychczas przebiegał cały proces ubezpieczenia niskiego wkładu własnego? Kredytobiorca musiał wnieść 20% sumy zaciąganej pożyczki – to absolutne minimum. Jeśli nie był w stanie, musiał skorzystać z rozwiązania, jakim jest ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Zatem kredytobiorca musiał liczyć się z dodatkowym kosztem. Bowiem okazuje się, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego jest oprocentowane na 3-4% od niewniesionego wkładu. Co więcej, mogły pojawić się kolejne koszty, które bank naliczał w sytuacji, gdy kredytobiorca nie był w stanie spłacić określonej części zaciągniętej pożyczki o czasie. To ubezpieczenie sięgało nadwyżki ponad 80% całej sumy kredytu. Dla przykładu, przy kredycie na 200 tysięcy złotych, ubezpieczenie niskiego wkładu własnego dotyczyło 40 tysięcy złotych.


Na czym polega ubezpieczenie niskiego wkładu własnego?


Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego na pierwszy rzut oka wydaje się być bardzo uczciwe. Podstawą jest fakt, że ubezpieczyciel przejmuje odpowiedzialność za część długu klienta. Zatem jeśli kredytobiorca stanie się niewypłacalny, bank tę właśnie część będzie pobierał od ubezpieczyciela. 


Polisa UNNW to w takim razie furtka do uzyskania kredytu dla osób, które nie są w stanie wnieść niezbędnego wkładu własnego. To alternatywa dla poprzedniej wersji, gdy musieli oni szukać poręczyciela, który przyjmował na siebie współodpowiedzialność za wziętą pożyczkę. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego znacząco ułatwiła zatem zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego wielu młodym ludziom, co widać we wzroście udzielanych kredytów. Faktem jednak jest, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to tak naprawdę kolejny koszt kredytu, a nie jego ubezpieczenie. Bowiem to bank przyjmuje podwójną rolę – jest jednocześnie ubezpieczonym, i uposażonym. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego daje mu korzyść w postaci ochrony polisowej.


Choć ubezpieczenie niskiego wkładu własnego na pierwszy rzut oka wydaje się genialnym rozwiązaniem, gdy się na nie zdecydujesz, musisz liczyć się ze zwiększonymi kosztami kredytu. Kiedy koszt pożyczki wzrasta, rosną także twoje składki oraz twoje odsetki.


Pamiętaj także, by nie mylić pojęć. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego to nie to samo co cesja czy ubezpieczenie przy zaciąganiu kredytu. Cesja jest przeniesieniem praw spłacania pożyczki na ubezpieczyciela w sytuacji, gdy kredytobiorca nie jest w stanie spłacać zaciągniętego kredytu. Ubezpieczenie kredytu natomiast jest zabezpieczeniem na wypadek zgonu czy niezdolności do wykonywania pracy zarobkowej. Oba rozwiązania są w pełni zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, podczas gdy ubezpieczenie niskiego wkładu własnego budzi liczne wątpliwości.

Zobacz również: